Showing 1–12 of 39 results

Zenitsu Katana Keychain

579.00

Zenitsu Katana Keychain

 • LENGTH 17CM
 • MATERIAL METAL
 • WEIGHT 60G

Yoriichi Action Figure

1,620.00

Yoriichi Action Figure

 • LENGHT 30CM
 • MATERIAL PVC
 • WEIGHT 900G

Giyu Wooden Katana

2,620.00

Giyu Wooden Katana

 • Length : 41 inch
 • Weight : 800g
 • Material : Abs And Bamboo

Mitsuri Wooden Katana

2,620.00

Mitsuri Wooden Katana

 • Length : 41 inch
 • Weight : 800g
 • Material : Abs And Bamboo

Tanjiro Wooden Katana

2,620.00

Tanjiro Wooden Katana

 • Length : 41 inch
 • Weight : 800g
 • Material : Abs And Bamboo

Obanai Wooden Katana

2,620.00

Obanai Wooden Katana

 • Length : 41 inch
 • Weight : 800g
 • Material : Abs And Bamboo

Inosuke Wooden Katana

2,620.00

Inosuke Wooden Katana

 • Length : 41 inch
 • Weight : 800g
 • Material : Abs And Bamboo

Shinobu Wooden Katana

2,620.00

Shinobu Wooden Katana

 • Length : 41 inch
 • Weight : 800g
 • Material : Abs And Bamboo

Tengen Wooden Katana

2,620.00

Tengen Wooden Katana

 • Length : 41 inch
 • Weight : 800g
 • Material : Abs And Bamboo

Yoriichi Wooden Katana

2,620.00

Yoriichi Wooden Katana

 • Length : 41 inch
 • Weight : 800g
 • Material : Abs And Bamboo

Rengoku Wooden Katana

2,620.00

Rengoku Wooden Katana

 • Length : 41 inch
 • Weight : 800g
 • Material : Abs And Bamboo

Sanemi Wooden Katana

2,620.00

Sanemi Wooden Katana

 • Length : 41 inch
 • Weight : 800g
 • Material : Abs And Bamboo